Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü (APAK) Yönetmeliği, AB uyum yasaları çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe konmuştur.
APAK Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Değişti! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 05 Kasım 2013 Tarih ve 28812 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü (APAK) Yönetmeliği ile Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği aşağıdaki gibi değişmiştir.