AKUDER

AKÜMÜLATÖR VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULUNDAN

Derneğimizin 6. Olağan Genel Kurul toplantısı 16.05.2016 Pazartesi günü saat 10:30 da Dernek Merkezinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 25.05.2016 Çarşamba günü saat 10:30’ da Barcelo Eresin Topkapı Hotel de aynı gündemle nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelere ve ilgililere ilanen duyurulur.

 

GÜNDEM

1-Yoklama

2- Genel Kurul Açılış

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı' nın Okunması

4- Divan Heyeti Seçimi ve Tutanakların İmzalanması Konusunda Yetki Verilmesi

5- 5. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Gelir-Gider Tablosu ve Denetleme Kurulu Raporunun Okunarak Görüşe Sunulması,

6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Ayrı Ayrı İbrası ve Genel Kurul Onayına Sunulması

7- Dernek Tahmini Bütçesinin Okunması ve Oylamaya Sunulması

8- Üyelik Aidatının Belirlenmesi Hususunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi

09- Dernek Merkezi Olarak Kullanılmak Üzere, Amaca Daha Uygun Bir Gayrimenkul Satın Alınması Hususunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi ve Bu Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanması

10- Dernek Amaçlarına Uygun Bir İktisadi İşletme Kurulması ve Bu Yoldaki İşlemleri Yapmak Üzere Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi

11- Oylama Şeklinin Belirlenmesi,

12- Yönetim Kurulu Asil Üye ve Yedek Üye Aday Listesinin Okunması ve Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi

13- Denetleme Kurulu Asil Üye ve Yedek Üye Aday Listesinin Okunması ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi

14- Yeni Yönetim Kurulunun Genel Kurula Takdimi

15- Dilek ve Temenniler

16- Kapanış

 

 

Siteye Giriş